lek. stom. Samira Touma

1990-1995 studia na wydziale stomatologii
Akademii Medycznej w Warszawie

1995-1996 staż podyplomowy w zakładzie chirurgi
szczękowo-twarzowej Akademii Medycznej w
Warszawie (pod opieką prof. Jana Piekarczyka)

1996-1998 praca na stanowisku asystenta akademickiego w
zakładzie propedeutyki i protetyki Akademii Medycznej w Warszawie (pod opieką prof. Tadeusza Bączkowskiego)

1998 uzyskanie I stopnia specjalizacji z zakresu
stomatologii ogólnej

od 1996 prowadzę prywatną praktykę stomatologiczną


Sedacja (płytka narkoza)

to dożylne podanie środków uspokajających przed zabiegiem stomatologicznym, zalecane u pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do zabiegów, stosowane niezależnie
od znieczulenia.
więcej ››Protetyka

to odtwarzanie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu, w oparciu o zróżnicowane uzupełnienia protetyczne.
więcej ››


Ortodoncja

to profilaktyka i leczenie
wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych, przywracanie właściwych stosunków międzyzębowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
więcej ››


Implanty

jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu, czyli śruby tytanowej w kość wyrostka na miejsce utraconego zęba.
więcej ››