IMPLANTY

Jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu, czyli śruby tytanowej w kość wyrostka na miejsce utraconego zęba. Po okresie osseointegracji, czyli zrastania się implantu
z kością (3-6miesięcy), odsłaniana jest śruba. Następnie mocowany jest do niej element, na którym wykonywana jest docelowo korona protetyczna. Tak więc zabieg jest dwuetapowy. Pierwszy etap - chirurgiczny - wykonywany jest przez chirurga
w znieczuleniu miejscowym. Drugi etap – protetyczny, gdzie korona protetyczna,
most lub zamek mocowany jest do protezy, w zależności od rozległości braku. Na czas osseointegracji jest wykonywane uzupełnienie czasowe. Zabiegi wszczepienia implantów oraz inne specjalistyczne zabiegi chirurgiczne wykonuje dr. Paweł Roguś. Sedacja (płytka narkoza)

to dożylne podanie środków uspokajających przed zabiegiem stomatologicznym, zalecane u pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do zabiegów, stosowane niezależnie
od znieczulenia.
więcej ››Protetyka

to odtwarzanie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu, w oparciu o zróżnicowane uzupełnienia protetyczne.
więcej ››


Ortodoncja

to profilaktyka i leczenie
wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych, przywracanie właściwych stosunków międzyzębowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
więcej ››


Implanty

jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu, czyli śruby tytanowej w kość wyrostka na miejsce utraconego zęba.
więcej ››