ORTODONCJA

Jest to specjalność obejmująca leczenie wad zgryzu oraz nieprawidłowego ustawienia pojedynczych zębów. Poza efektem czysto estetycznym, prawidłowe ustawienie zębów jest bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonalności. Nieleczone wady zgryzu najczęściej  prowadzą do nieodwracalnych zmian w jamie ustnej, a w konsekwencji
do utraty przeciążonych zębów. Współczesna ortodoncja bez wyraźnych ograniczeń obejmuje leczeniem także osoby dorosłe. Przypadki te są jednak rozpatrywane indywidualnie.
Dzięki ortodoncji można również przesuwać zęby tak, aby zamknąć szpary międzyzębowe lub poprawić ustawienie zębów przed uzupełnieniem protetycznym. W niektórych sytuacjach można również "uratować " poddziąsłowo złamany ząb i odbudować go protetycznie. Leczenie ortodontyczne odbywa się za pomącą aparatów stałych, w postaci zamków naklejanych na zęby oraz mocowanych
do nich łuków. Mogą to być zamki metalowe, kompozytowe, porcelanowe lub kryształowe. Leczeniem ortodontycznym zajmuje się dr. Piotr Chądzyński, ortodonta.









Sedacja (płytka narkoza)

to dożylne podanie środków uspokajających przed zabiegiem stomatologicznym, zalecane u pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do zabiegów, stosowane niezależnie
od znieczulenia.
więcej ››



Protetyka

to odtwarzanie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu, w oparciu o zróżnicowane uzupełnienia protetyczne.
więcej ››


Ortodoncja

to profilaktyka i leczenie
wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych, przywracanie właściwych stosunków międzyzębowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
więcej ››


Implanty

jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu, czyli śruby tytanowej w kość wyrostka na miejsce utraconego zęba.
więcej ››