KORONY PROTETYCZNE


Jest to uzupełnienie w formie „czapeczki” opasającej ząb. Odtwarza ona kształt
i funkcję zęba. Stosowana w przypadkach, w których nastąpiła duża utrata tkanki zęba, uniemożliwiająca odbudowę kompozytową. Powszechnie stosowanymi koronami
korony porcelanowe na podbudowie metalowej.

Mają one dużą wytrzymałość mechaniczną, dlatego stosowane są z powodzeniem w odcinkach bocznych. W przypadkach, gdy następuje obniżenie się dziąsła może dojść do odsłonięcia brzegu korony, co powoduje tzw. efekt " zasinienia" dziąsła.

Aby uniknąć takiej sytuacji, istnieje możliwość zmodyfikowania takiej korony, poprzez wykonanie korony na podbudowie metalowej z brzegiem porcelanowym.

Metalem używanym do podbudowy tychże koron, może byś stal chromoniklowa
lub stop złota. Przewagą złota jest idealne odwzorowanie szczegółów ze względu na duże właściwości lejne, jak i działanie bakteriobójcze w kieszonce dziąsłowej.


Stąd korony na podbudowie złotej mają zastosowanie w przypadkach zniszczonych poddziąsłowo zębów.

Złoto jest ukryte pod porcelaną więc jest niewidoczne.


Innym rodzajem koron są korony pełnoceramiczne.

W koronach tych podbudową pod porcelanę jest tlenek cyrkonu lub tlenek glinu, który ma białą barwę. Stanowi to o najwyższych walorach estetycznych tych uzupełnień. Stosowane są w odcinku przednim, ze względu na wspaniałą transparentność i w razie obniżenia się dziąsła nie ma efektu "zasinienia".


Do wykonania korony porcelanowej konieczne jest oszlifowanie zęba. Tak więc na czas wykonania docelowej korony, zabezpiecza się oszlifowany ząb koroną czasową.

Może ona być wykonana w laboratorium lub w gabinecie. Materiałem do koron czasowych jest akryl bądź kompozyt.


Jeżeli dochodzi do znacznego zniszczenia tkanek zęba lub ząb jest leczony kanałowo, przed wykonaniem korony należy wzmocnić strukturę zęba. Uzyskuje się to za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego. Wkład ten, w zależności od rodzaju korony, może być wykonany z metalu lub włókna szklanego z cyrkonem.
Istnieją sytuacje, w których mamy do czynienia z dużym zniszczeniem tkanek zęba, który jednak zachowuje żywotność. W tym wypadku istnieje możliwość odbudowy takiego zęba wkładem koronowym. Może on być wykonany z porcelany lub złota.


MOSTY PROTETYCZNE

Mosty protetyczne pozwalają na odbudowie brakujących zębów wykorzystując pozostałe zęby własne pacjenta. Zęby własne są szlifowane i koronowane, a pomiędzy nimi wykonane są zęby brakujące . Konstrukcja stanowi jedną całość zwaną mostem protetycznym. Podstawową zaletą mostu jest to, że jest to uzupełnienie cementowane na stałe w jamie ustnej. Jest doskonałą alternatywą do protez zdejmowanych. Poza tym wykorzystuje naturalne przenoszenie sił żucia na zęby własne pacjenta. Nie ma żadnych elementów dodatkowych (jak klamry w protezach), poza zębami. Materiały
i technologia wykonywania identyczna jak w koronach (patrz korony protetyczne)

IMPLANTY

Jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu ,czyli śruby tytanowej w kość wyrostka
na miejsce utraconego zęba. Po okresie osseointegracji, czyli zrastania się implantu
z kością (3-6miesiecy), odsłaniana jest śruba. Następnie mocowany jest do niej element, na którym wykonywana jest docelowo korona protetyczna. Tak więc zabieg jest dwuetapowy. Pierwszy etap chirurgiczny wykonywany jest przez chirurga w znieczuleniu miejscowym, drugi - etap protetyczny, gdzie korona protetyczna, most lub zamek, mocowany jest do protezy, w zależności od rozległości braku. Na czas osseointegracji jest wykonywane uzupełnienie czasowe. Zabiegi wszczepienia implantów oraz inne specjalistyczne zabiegi chirurgiczne wykonuje dr. Paweł Roguś.   

SZYNY RELAKSACYJNE

Bruksizm, zgrzytanie zębami lub zaciskanie zębów podczas snu uznane są za choroby cywilizacyjne. Jest to nieświadoma forma odreagowania stresu. Przypadłości te związane są ze wzmożonym napięciem mięśni żujących. Skutki prowadzą do znacznego starcia powierzchni zwarciowych zębów, powstawaniu ubytków klinowych (ubytki przyszyjkowe) oraz w konsekwencji do obniżenia zwarcia, zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym, bólów głowy. Jest to złożony problem wielospecjalistyczny, który należy leczyć ortopedyczno - psychologiczno - neurologiczno - stomatologicznie.
Na pewno w pierwszej kolejności należy wykonać szynę relaksacyjną. Jest to nakładka
z tworzywa sztucznego, elastycznego lub półelastycznego, wykonana indywidualnie,
o grubości 2- 4 mm. Szynę taką użytkuje się w celu ochrony zębów przed ścieraniem oraz zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśniowego. Szyna jest przezierna, bezbarwna.

LICÓWKI PORCELANOWE

Są to uzupełnienia estetyczne w postaci płatków porcelanowych naklejanych
na powierzchnie wargowe lub policzkowe zębów. Stosuje się je w przypadku konieczności zmiany koloru zębów, odbudowy zniszczonej powierzchni licowej zęba
np. nadżerkami szkliwa, występowaniu szpar międzyzębowych lub niewielkiego przechylenia zębów przednich. Jest to mało inwazyjna metoda dająca doskonały efekt estetyczny.

Sedacja (płytka narkoza)

to dożylne podanie środków uspokajających przed zabiegiem stomatologicznym, zalecane u pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do zabiegów, stosowane niezależnie
od znieczulenia.
więcej ››Protetyka

to odtwarzanie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu, w oparciu o zróżnicowane uzupełnienia protetyczne.
więcej ››


Ortodoncja

to profilaktyka i leczenie
wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych, przywracanie właściwych stosunków międzyzębowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
więcej ››


Implanty

jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu, czyli śruby tytanowej w kość wyrostka na miejsce utraconego zęba.
więcej ››