SEDACJA (płytka narkoza)


U pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do mającego się odbyć zabiegu stomatologicznego, stosuje się - niezależnie od znieczulenia miejscowego – sedację przez dożylne podanie środków uspokajających. Pacjent uspokojony śpi w czasie zabiegu , ale sen jest płytki i w każdej chwili, jak zajdzie potrzeba, badający może nawiązać kontakt z pacjentem. Znieczulenie to wykonywane jest przez lekarza anestezjologa. Działanie zastosowanych środków uspokajających, jak i znieczulających, mija po upływie określonego czasu, w zależności od dawki użytego środka, sposobu jego rozkładu i eliminacji z organizmu, a także od wieku i stanu pacjenta. Ponieważ większość stosowanych w czasie znieczulenia środków eliminowana jest z ustroju przez długi czas, pacjent nie powinien przez 24 godziny pozostawać sam, a do domu winien być odprowadzony przez odpowiedzialną osobę. Pacjent nie może przez co najmniej
24 godziny prowadzić samochodu i innych pojazdów, ani też obsługiwać maszyn.
Po znieczuleniu ogólnym przez okres 2 godzin należy powstrzymywać się od jedzenia
i picia. Niewskazane jest spożywanie obfitych posiłków po wykonanym znieczuleniu. Sedacji dokonuje dr. Cezary Jachimczak, anestezjolog.
Sedacja (płytka narkoza)

to dożylne podanie środków uspokajających przed zabiegiem stomatologicznym, zalecane u pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do zabiegów, stosowane niezależnie
od znieczulenia.
więcej ››Protetyka

to odtwarzanie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu, w oparciu o zróżnicowane uzupełnienia protetyczne.
więcej ››


Ortodoncja

to profilaktyka i leczenie
wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych, przywracanie właściwych stosunków międzyzębowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.
więcej ››


Implanty

jest to najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, najbliższa fizjologii żucia. Polega na wprowadzeniu implantu, czyli śruby tytanowej w kość wyrostka na miejsce utraconego zęba.
więcej ››